Dzień babci i dziadka

Jak co roku w naszym przedszkolu gościliśmy Babcie i Dziadków. Spotkania z okazji Święta Babci i Dziadka odbywały się przez trzy dni.

Do tej uroczystości dzieci z wszystkich grup przygotowywały się już dużo wcześniej. Uczyły się wierszy, piosenek, tańców oraz inscenizacji. Wykonały samodzielnie dla Babci i Dziadka upominki.

Dostojni goście Babcie i Dziadkowie- bardzo licznie i  chętnie uczestniczą w tych spotkaniach.

Są to nie zapomniane miłe chwile, które dają wszystkim wiele radości, wzmacniają więzi rodzinne i uczą małe dzieci szacunku dla osób starszych.

Dzieci z wszystkich  grup  podczas  uroczystości prezentowały program artystyczny. Były wiersze, życzenia, piosenki, inscenizacja oraz tańce.

Przedszkolaki obdarowały swoje Babcie i Dziadków laurkami i kwiatkami a następnie zaprosiły na słodki poczęstunek. Były też konkursy, wspólne tańce i pląsy przy muzyce.

Wszystko to w dowód wdzięczności dla Babci i Dziadka za ich uśmiech, miłość i poświęcony wnukom czas.

Wiewiórki

Skrzaty

Pszczółki

Jeżyki