Czyste powietrze wokół nas

W roku szkolnym 2011/2012 przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bartoszycach w grupie ? Pszczółki? realizowany był program edukacji antytytoniowej pt. ? Czyste powietrze wokół nas?.

Program miał charakter profilaktyczny i dostosowany był do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do ich rodziców i opiekunów.

Głównym celem programu była ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

W ramach programu dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym nt. ? Czyste powietrze wokół nas? oraz przygotowały przedstawienie pt. ? Dinuś wróg papierosa?.

5 czerwca w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się podsumowanie realizowanego programu oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Na dużej scenie wystąpiły dzieci z wszystkich bartoszyckich przedszkoli.

Nasze przedszkolaki zaprezentowały przedstawienie z Dinusiem w roli głównej, a praca plastyczna Klaudii Wernik została wyróżniona w konkursie.