,,Chętnie pójdę do szkoły”

,,Chętnie pójdę do szkoły” – dzieci z grupy ,,Pszczółki” – poznają realia szkoły.

W grupie ,,Pszczółki” realizowany był pan działań ,,Chętnie pójdę do szkoły” – w czasie, którego nawiązały współpracę  z kl. I a  szkoły Podstawowej nr 3, uczestniczyły we wspólnej lekcji, zabawach na boisku szkolnym. Przedszkolaki zwiedziły również szkołę. Dzieci ze szkołą zapoznała Pani Dyrektor, oprowadziła dzieci po całej szkole, zapoznała z jej pomieszczeniami i pracownikami. Dzieci uczestniczyły również  w ćwiczeniach na sali gimnastycznej, mogły usłyszeć głos dzwonka szkolnego, oraz poznać  sposoby spędzania czasu podczas przerwy. Przedszkolaki zwiedziły również Szkołę Podstawową nr 1, z którą też zapoznała je  Pani Dyrektor, zwiedziły cała szkołę oraz izbę pamięci, poznały także Szkołę Podstawową nr 7, gdzie uczestniczyły w X Olimpiadzie Sportowej . Rodzice otrzymali ulotki ,,Moje dziecko w I klasie”- gdzie zawarte są  wskazówki jak postępować aby adaptacja dziecka w szkole przebiegła łagodnie. W wyniku tych działań dzieci posiadają pozytywny obraz szkoły,  znają budynek szkoły, panujące w niej zwyczaje, w czasie ewaluacji planu działań  wszystkie wyraziły chęć  rozpoczęcia nauki w szkole.

                                                                                              Krystyna Sekita