Bezpieczne wakacje…

,,Misie na wakacje się wybierają i zasady bezpieczeństwa utrwalają”

W czerwcu dzieci z grupy ,,Misie” uczestniczyły w szeregu działań przygotowujących do bezpiecznych wakacji.  Uczestniczyły w wycieczce do Komisariatu Policji – gdzie poznały zasady bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach, dowiedziały się do kogo mogą się zwrócić o pomoc, wykonywały plakat utrwalający zasady bezpiecznego  zachowania  w różnych sytuacjach w czasie wakacji, poznały sposób zachowania w kontakcie z groźnym psem,  odgrywały scenki rodzajowe  ,,Obcy niebezpieczny” , utrwaliły numery alarmowe  oraz adres zamieszkania. Dzieciom wyposażonym w taką  wiedzę, życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji”

 

Spotkanie z Policjantem

21 czerwca dzieci z grupy Biedroneczki, Wiewióreczki i Skrzaty uczestniczyły w spotkaniu z panią policjantką. Spotkanie to było podsumowaniem wiadomości dzieci na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Przedszkolaki utrwalały numery alarmowe, właściwe zachowania podczas kontaktu ze zwierzętami oraz uczyły się asertywności w kontakcie z ” Obcym”. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące prawidłowego zachowania się podczas odpoczynku nad wodą i w lesie. Spotkanie to umożliwiło dzieciom poznanie bliżej pracy policjanta. Dziękujemy pani policjantce za ciekawe spotkanie i czas poświęcony przedszkolakom.