Audyt

fundacja
szkolyeco

SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

AUDYT DLA PRZEDSZKOLI i KLAS 1-3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Audyt ekologiczny przedszkola i szkoły został stworzony, tak aby uczniowie klas 1-3 mogli przeprowadzić go jedynie przy niewielkiej pomocy osób dorosłych, a wychowankowie przedszkola wspierani przez wychowawców mogli odpowiedzieć na większość zawartych
w nim pytań.

Może on zastosowany w tej formie, w jakiej został przygotowany lub można do niego dodawać własne pytania, zadania dla dzieci. Ważne, aby odpowiedzi były zgodne z prawdą i wiedzą dzieci, jeśli nawet pojawi się dużo odpowiedzi negatywnych, to tylko znak, że podejmujecie właśnie dobry krok aby zmienić Wasze otoczenie na bardziej przyjazne środowisku i dzieciom.

Eko-Komitet powinien wykorzystać wyniki audytu do wyboru działania lub działań na których chciałby skupić się w danym roku szkolnym – czyli powinny znaleźć się w Waszym planie działania.

Obszary tematyczne jakie bada formularz audytu:

  • ŚMIECI I ODPADY,
  • ENERGIA, WODA,
  • TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ,
  • ZDROWA ŻYWNOŚĆ W SZKOLE.
  • ZIELONE TERENY PRZYSZKOLNE.

legenda

smieci

odpady

energia

woda

transport

zywnosc

zeilone