Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce