Woda

„Krasnoludki” poznają „Podwodny świat”.

Dzieci od najmłodszych lat są ciekawe świata dlatego my nauczycielki przedszkola staramy się przybliżyć i pomóc dzieciom   zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie. W ramach projektu realizowanego w naszym przedszkolu „ Wody kropelka tajemnica wielka. Co każdy przedszkolak powinien wiedzieć o wodzie”  w grupie dzieci 3-letnich realizowano temat „ Co żyje w wodzie?”. Aby maluchy mogły poznać bliżej podwodny świat postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do sklepu zoologicznego. Dzieci mogły obserwować podwodne rośliny i różne gatunki rybek akwariowych, poznały ich nazwy, dowiedziały się jak należy o nie dbać i czym je karmić. Widząc  zachwyt i zaciekawienie  dzieci rybkami postanowiliśmy zakupić akwarium z całym wyposażeniem i założyć hodowlę rybek w przedszkolu.

W naszym grupowym  akwarium zamieszkała rybka bojownik. Od tej pory wszystkie Krasnoludki dbały o bojownika, codziennie rano witały się z nim i karmiły. Największą radość sprawiała wszystkim obserwacja pływającej rybki.  Naszą salę odwiedzały dzieci ze starszych grup aby zobaczyć  akwarium. Również rodzice zaciekawieni naszymi poczynaniami włączyli się w poznawanie podwodnego świata poprzez dostarczenie informacji i ilustracji dotyczących życia ryb, z których wykonaliśmy wystawę  w holu przedszkola.

W celu bliższego poznania świata zwierząt wodnych organizowaliśmy  zabawy muzyczne  „Podwodny świat” metodą C. Orffa, z chustą animacyjną „Rybak i rybki”. Dzieci kolorowały rybki , z których stworzyły „ Akwarium” .  Metodą Edukacja przez Ruch powstały prace plastyczne „ Rybki w wodzie”. Jesteśmy przekonani ,że takie działania rozwijają u dzieci procesy poznawcze, budzą wrażliwość na piękno przyrody i na pewno na długo pozostają w ich pamięci.

,,WODY KROPELKA – TAJEMNICA WIELKA. CO KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O WODZIE.”- PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniach 7- 19 marca 2016 r dzieci z grupy Wiewióreczki i Skrzaty uczestniczyły w realizacji projektu ,,WODY KROPELKA – TAJEMNICA WIELKA. CO KAŻDY PRZEDSZKOLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O WODZIE.” Ich zadaniem było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jaka jest woda?”. Pierwszego dnia dzieci stworzyły mapy myślowe , z których wynikały rodzaje działań  pozwalające odpowiedzieć na powyższe pytanie. Kolejnego dnia dziecięca aktywność związana była z oglądaniem globusa, map co dało przekonanie  jak wielką powierzchnię naszej planety zajmuje woda. Dzieci rozwiązywały zagadki o wodzie, poszukiwały wody w najbliższym otoczeniu, wykonały wspólną książeczkę „ Gdzie możemy znaleźć wodę”. Następne wspólne działanie inspirowało dzieci do badania stanu czystości wody. Dzieci sprawdzały stan wody za pomocą mikroskopu i lup. Budowały proste filtry, które pomogły im uzyskać z zanieczyszczonej drobinami piasku czystą wodę. Poszukując odpowiedzi na pytanie   „Jaka jest woda?” dzieci bawiły się w małych badaczy , mogły sprawdzić właściwości wody: “kształt” – przelewając wodę do menzurek o różnej wielkości “barwę” – barwiąc wodę, mieszając kolory z farb plakatowych ,  wchłanianie się wody w różne materiały – gąbkę, materiał, folię aluminiową; “rozpuszczalność w wodzie” – sprawdzając czy w wodzie rozpuści się sól, pieprz, piasek, cukier, cytrynę, ocet-  substancje smakowe i zapachowe. Kolejne działanie jakie podjęły dzieci  pozwoliło odpowiedzieć im  na pytanie czy woda wydaje dźwięki. Wlana do butelek woda pozwoliła urządzić w przedszkolu wodny koncert. Podsumowaniem wszystkich działań  była wycieczka do  Zakładu Oczyszczania Ścieków  w Bartoszycach .Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały i oglądały proces oczyszczania wody. Realizowany projekt zaowocował ulotką zredagowaną przez dzieci dotyczącą oszczędzania wody , która została przekazana do instytucji współpracujących z przedszkolem. Odkrywanie świata poprzez ww działania było  niezwykle ciekawe, a dzieci nie tylko uczyły się bawiąc, ale też zdecydowanie więcej zapamiętały  z takich  spotkań .

Jaka jest woda?


 Co się rozpuszcza w wodzie? Jak wygląda? Jak smakuje?

” Wodna orkiestra”

” Wody kropelka – tajemnica wielka”

Oczyszczalnia wody- krok do ochrony przyrody

Zabawy z wodą w grupie „Skrzaty”

Światowy Dzień Wody w Bibliotece

Dzieci z grupy „Jeżyki” 22 marca  uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Ogrodowej. Przedszkolaki obejrzały tam pozycje książkowe poświęcone tematyce wody, brały udział w spotkaniu z przedstawicielem Wodociągowo –Ciepłowniczej Spółki „COWIK” oraz z zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną z której dowiedziały się m. in. o różnych prostych sposobach oszczędzania wody. Największą jednak ciekawość dzieci wzbudziły przeprowadzone doświadczenia i eksperymenty z wodą, podczas których dzieci poznawały jej właściwości. To było bardzo miłe i pouczające spotkanie za które serdecznie dziękujemy pracownikom Biblioteki.

Światowy Dzień Wody w przedszkolu

22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem Wody. My również nie zapomnieliśmy o tej dacie i tego dnia w naszym przedszkolu zrobiło się bardzo niebiesko, bowiem wszyscy mieli ubrania właśnie w tym kolorze, który najbardziej kojarzył się nam z wodą. Dzieci z grupy „Jeżyki”, „Pszczółki”, „Wiewióreczki” i „Skrzaty” uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych poświęconych wodzie. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną na temat wody i jej znaczenia dla życia na Ziemi. Poznały m.in. obieg wody w przyrodzie, źródła zanieczyszczeń wody oraz sposoby jej oszczędzania w codziennym życiu. Dzieci dowiedziały się także jak ważna jest woda dla organizmu ludzkiego i jakie korzyści płyną z jej picia. Podczas wykonywanych doświadczeń i eksperymentów z wodą przedszkolaki poznały niektóre właściwości wody, zaś rozwiązując „mokre zagadki” utrwaliły swoją wiedzę na temat różnych zbiorników wodnych oraz zwierząt żyjących w wodzie i nad wodą. Warto podkreślić, że zdobywaniu tak ważnych wiadomości towarzyszyła świetna zabawa.

,,Do  czego służy  woda?”

Realizując projekt edukacyjny ,,Do  czego służy  woda”  dzieci z grupy ,,Misie”  poszukiwały odpowiedzi na pytania:   Gdzie mieszka woda?   , Skąd się bierze  woda w kranie? Czy rośliny mogą żyć bez wody? . Aby  zgromadzić informacje na te tematy  wspólnie  z nauczycielką oglądały encyklopedię dla dzieci i poszukiwały tam informacji, następnie postanowiły samodzielnie to zbadać, sadząc rośliny w kąciku przyrody ( fasolę, rzeżuchę , cebulę) jedne  rośliny były podlewane a inne nie,  dokonując codziennych obserwacji po pewnym czasie  w kąciku zazieleniło się  lecz urosły tylko rośliny podlewane. Na podstawie tych obserwacji samodzielnie  doszły do wniosku, że rośliny nie mogą żyć bez wody.  Chcąc dowiedzieć się  skąd się bierze woda w kranie  samodzielnie  budowały rurociągi poprzez, które płynęła woda, dzieci odkryły, że woda bez pomocy pompy może płynąć tylko z góry na dół, tworzenie rur i rurociągów dało dzieciom  wiele radości, zachęcało do twórczego myślenia, planowania pracy, współdziałania z kolegami, rozwiązywania prostych problemów, oszczędzania wody.  Działania te pomogły uzmysłowić dzieciom znaczenie wody dla roślin, ludzi i zwierząt, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania.

 

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody

W maju dzieci z grupy „Pszczółki” i grupy „Jeżyki” udały się na wycieczkę pieszą do Stacji Uzdatniania Wody w Bartoszycach. Wyjście zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu: „Wody kropelka- tajemnica wielka” . W Stacji Uzdatniania Wody specjalista uświadomił dzieciom, jaką drogę musi przejść woda , by mogła trafić do naszych kranów. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem oglądały miejsca kolejnych etapów jej uzdatniania.  Zwiedzanie obiektu, oglądanie urządzeń okazało się wielką atrakcją. Dzieci znalazły odpowiedź na pytanie „Skąd się bierze woda?”, dowiedziały się, że woda, która leci z kranu pochodzi ze studni głębinowych, jest następnie oczyszczana i napowietrzana. Wycieczka służyła kształtowaniu właściwej postawy dzieci w zakresie poszanowania wody i jej racjonalnego wykorzystania. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe widokówki.