„Wiewióreczki uczą się zasad bezpieczeństwa na drodze”

„Wiewióreczki uczą się zasad bezpieczeństwa na drodze”- interesujące spotkanie z policjantem.

                Zajęcia edukacyjne prowadzone przez policjantów dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci stają się w naszym przedszkolu jedną z istotnych  działań wychowawczo- dydaktycznych. Edukacja dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym wynika z potrzeb psychicznych, społecznych i fizycznych oraz z odpowiedzialności dorosłych za przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym w przyszłości. Tym razem zajęcia przybrały formę zabawy  dydaktycznej opartej na grze dziecięcej „Poznajemy zasady ruchu drogowego”. Zabawę poprowadził pan Łukasz Grabczak. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podążały tropem zasad bezpieczeństwa. Z zaangażowaniem rozwiązywały zagadki dotyczące znaków i ich znaczenia w ruchu drogowym. Widząc zainteresowanie dzieci zajęciami można stwierdzić, że będą one w przyszłości świadomymi i odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego respektującymi przepisy prawa o ruchu drogowym.

Małgorzata Michałowska