Wiewióreczki i Skrzaty w lesie…

Poznajemy las jesienią…

2 października  dzieci z grupy Wiewióreczki i Skrzaty wybrały się na wycieczkę do lasu. Celem wycieczki było poznawanie środowiska leśnego jesienią, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego, doskonalenie umiejętności dostrzegania i podziwiania piękna urokliwych zakątków naszego miasta i okolicy oraz nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt a także rozumienie potrzeby ochrony przyrody. Przed wyjściem z przedszkola przypomnieliśmy sobie zasady właściwego zachowania się w lesie  i podczas wycieczki oraz   bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.  Podczas wycieczki dzieci przytulały się i słuchały co szumią drzewa, nazywały rośliny, drzewa iglaste i liściaste , rysowały patykami oraz zbierały dary lasu do kącika przyrody. Była wspaniała lekcja przyrody…