Warsztaty bębniarskie

Warsztaty bębniarskie po raz drugi…

 

Warsztaty bębniarskie  odbyły się w naszym przedszkolu już po raz drugi.  Zabawa z bębnami i innymi instrumentami  to niezapomniane przeżycie dla naszych przedszkolaków. Dzieci z wszystkich grup bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w tych zajęciach. Uważnie słuchają i z wielką dokładnością i  precyzją wystukują rytmy podane przez instruktora. Grają na instrumentach indywidualnie i w grupie.  Dzięki instrumentom kształtuje się wrażliwość dziecka na barwę, rozwija poczucie rytmu. Instrumenty dają możliwość obserwowania w praktycznym działaniu różnicy wysokości dźwięków, kierunku melodii, rozwijają wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą dziecka. Gra na instrumentach wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie, jest też doskonałym środkiem rozwijania sprawności manualnych dziecka. Najbardziej istotny walor tej formy ? to jej atrakcyjność. Każde zetknięcie się dzieci z instrumentami wywołuje w grupie entuzjazm, radość oraz wzmożoną aktywność.