W drodze do zielonej flagi

Od wielu lat nasze przedszkole zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekologią, promujemy zdrowy tryb życia, uczestniczymy w wielu akcjach ekologicznych: sprzątanie świata, zbieranie makulatury, baterii, tonerów, budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki. Przedszkole nasze zdobyło cztery certyfikaty programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Bierzemy udział w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. Współpracujemy z Zakładem Gospodarki Odpadami. W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole rozpoczęło starania o uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu ?Zielona flaga?

?Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zająć się zagadnieniami:

 

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

TRANSPORT I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

O wynikach audytu przeprowadzonego w przedszkolu oraz o wszystkich podejmowanych działaniach w wyżej wymienionej

tematyce będziemy informować w zakładce ? Zielona flaga?