Tydzień Sportu

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

W maju obchodzony jest ,,Europejski  tydzień sportu” dla wszystkich, którego celem jego jest między innymi promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu. Nasze przedszkole już po raz kolejny włączyło  się do tej akcji, w tym celu zorganizowaliśmy szereg działań promujących aktywność ruchową. Poprzez te działania chcemy zachęcić zarówno dzieci jak i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. Nasze działania rozpoczęliśmy we wtorek 20.05.2014 organizując Przedszkolny Turniej Sportowy w, którym wzięły udział wszystkie dzieci z przedszkola i dzieci z klasy,,0? Szkoły Podstawowej nr 3. W środę zorganizowałyśmy III bieg dwójeczki, do którego zachęciliśmy zarówno dzieci jak i rodziców. Bieg odbywał się wokół jeziorka przy przedszkolu. Rozgrzewkę jak i bieg poprowadził mistrz rajdowy, nauczyciel wychowania fizycznego oraz autor książki o Bartoszyckich liniach kolejowych Adam Binięda. W biegu wzięło udział wiele dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem. W dniu następnym do naszego przedszkola zaprosiliśmy instruktorkę  tańca panią Anetę Jagiełło, która przeprowadziła    ,,Zumbę? dla dzieci. Zajęcia odbywały się w ogrodzie przedszkolnym  dwóch grupach, pani  Aneta przygotowała wspaniałe przeboje i układy taneczne, które dostarczyły dzieciom wiele radości, zarówno dzieci młodsze i starsze były zachwycone tymi zajęciami. W piątek został zorganizowany dla grup starszych turniej w ,,Dwa ognie?  dzieci grały w zespołach po dziesięć osób na wcześniej wyznaczonym boisku, drużyny wcześniej pilnie trenowały. Gra była bardzo zacięta, wszystkie dzieci bardzo się starały wypaść jak najlepiej, były rozgrywki między drużynami i finał, każda drużyna została nagrodzona  wielkimi brawami. Następnie na zakończenie naszych tygodniowych zmagań odbyły się wspólne twórcze zabawy przy muzyce, oraz zabawy z chustą animacyjną. Dzieci wykonały również prace plastyczne na temat,, Aktywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami”. Mamy nadzieję, że swoimi działaniami zachęcimy wszystkich do podejmowania jak najczęściej aktywności ruchowej.