Szkoła Wierna Dziedzictwu…

WYCIECZKA DO KRAINY BOMBEK  W  KĘTRZYNIE

W ramach projektu „Szkoła wierna dziedzictwu narodowemu” dzieci z grupy „Pszczółki” i „Jeżyki” wraz z swoimi paniami  w dniu 3 listopada 2017 r. uczestniczyły w warsztatach świątecznych w fabryce bombek w Kętrzynie. Warsztaty miały na celu zwiedzanie minifabryki, w której produkcja odbywa się ręcznie, a także zapoznanie z procesem powstawania ozdób choinkowych. Zwiedzanie obejmowało cały proces wytwórczy, od szklanej rurki do gotowego produktu..

Jedną z atrakcji były warsztaty plastyczne, dzięki którym dzieci mogły własnoręcznie, według własnego pomysłu ozdobić dwie bombki.  Nad przebiegiem warsztatów czuwał pomocnik Mikołaja Kolejną atrakcją było zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń ,w których znajdowały się ciekawe rekwizyty i ozdoby  świąteczne  Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymały bombki choinkowe , które wcześniej sami ozdabiali . Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni i szczęśliwi . Dzieci mogły tym samym zobaczyć, ile pracy, wysiłku i cierpliwości wymaga przygotowanie bombki oraz otrzymały w tym dniu ogromną dawkę niecodziennych wiadomości.