„Szkoła promująca bezpieczeństwo”

Nasze działania, promujące bezpieczeństwo wśród dzieci, zostały docenione. Kapituła IX edycji konkursu ” Szkoła promująca bezpieczeństwo” przyznała nam certyfikat. 29 listopada 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podczas uroczystości pani dyrektor Anna Chilimończyk odebrała Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty dla Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach „Szkoła promująca bezpieczeństwo” . Jest wielkie wyróżnienie ponieważ na 45 placówek biorących udział w konkursie tylko 5 zostało nagrodzonych wśród nich nasze przedszkole. Nasze działania mają sens ponieważ nasi wychowankowie utrwalają bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach. Dzięki czemu są bezpieczne.