Święto Polskiej Niezapominajki

Święto Polskiej Niezapominajki

15 i 16 maja w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Święto Polskiej Niezapominajki. Niezapominajka uczy serdeczności i popularyzuje piękną polską przyrodę. Uroczystość była poświęcona działaniom proekologicznym i  miała na celu rozbudzanie w dzieciach świadomości ekologicznej i szacunku do przyrody. Podczas uroczystości przedszkolaki prezentowały piosenki o tematyce przyrodniczej. Dzieci z grupy „Jeżyki” przygotowały dla wszystkich przedszkolaków przedstawienie teatralne pt. „Zamieszanie na polanie”. Wiedzą z zakresu ochrony środowiska i dbałości o przyrodę dzieci wykazywały się podczas odgadywania zagadek prezentowanych na tablicy multimedialnej. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały odznaki z kwiatkiem niezapominajki. Wszystkie grupy przedszkolne zostały również obdarowane sadzonkami wdzięcznych niezapominajek, które umieszczone w kącikach przyrody będą przypominać nam, jak ważne jest dbanie o przyrodę.