Święto Drzewa w grupie „Skrzaty”

Święto Drzewa obchodzone jest co roku 10 października. W naszej grupie do tego święta przygotowywaliśmy się już dużo wcześniej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których celem było: Poznanie roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej, propagowanie idei ochrony przyrody. Prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym dzięki czemu dzieci dowiedziały się , że są drzewa iglaste i liściaste. Rozpoznawaliśmy drzewa po kształcie liści: dąb, klon , kasztan. Wykorzystywaliśmy materiał przyrodniczy do zabaw: jarzębina, kasztany, żołędzie, szyszki. Wykonywaliśmy prace plastyczne na temat „Jesienne drzewa”. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom dzieci  
rozumieją znaczenie przyrody oraz konieczność jej chronienia.