Spotkanie z Policjantem

SPOTKANIE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA NASZYCH MALUSZKÓW

Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach i w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Właśnie w związku z tym 21.09.2017r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komendy Powiatowej  Policji w Bartoszycach . Podczas spotkania zostały omówione zasady ruchu drogowego pieszych oraz podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Lubiany przez dzieci policjant wytłumaczył następnie jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi. Ważnym elementem spotkania z maluszkami było również oglądanie munduru i akcesoriów wykorzystywanych w pracy przez naszego gościa. Bezpośrednie spotkanie z funkcjonariuszem policji sprzyjało lepszemu zapamiętaniu ważnych wiadomości oraz  wzbudzaniu zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc w sytuacji zagrożenia.