SPOTKANIE ,,PSZCZÓŁEK” Z POLSKIMI LEGENDAMI

SPOTKANIE ,,PSZCZÓŁEK” Z POLSKIMI LEGENDAMI

Legendy są często pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którymi spotykamy się jeszcze  jako dzieci i pierwszymi historiami, które ktoś nam opowiada. ,,Pszczółki” miały wspaniałą okazję poznania legend podczas kolejnej wizyty w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach. Ponieważ spotkanie z panią Barbarą odbyło się 9.11.2016r., a więc w czasie poprzedzającym Święto Niepodległości nasze przedszkolaki z wielką uwagą obejrzały prezentację multimedialną legend ,,Lech, Czech i Rus” oraz ,,Wars i Sawa”. Pani Basia na koniec przygotowała również niespodziankę – zadania sprawdzające dokładność słuchania opowieści w interesującej formie , które nasze drogie ,,Pszczółki” wykonały wyśmienicie, wykorzystując w tym celu komputer.

Spotkanie w bibliotece było atrakcyjnym sposobem zapoznania dzieci z legendami o początkach państwa polskiego oraz związanymi z Warszawą, miastem ważnym dla każdego Polaka. Jednocześnie treść wysłuchanych legend w czarowny sposób przybliżyła dzieciom historię naszego narodu.

Zachęcamy również rodziców aby w erze bajek animowanych nie zapominali o czytaniu baśni i legend naszym kochanym pociechom.