Spotkanie „Pszczółek” z dziećmi ze szkoły…

Spotkanie „Pszczółek” z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3

22 listopada grupę „Pszczółki” odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, którzy należą do Klubu Miłośników

Książek. Spotkanie odbyło się w ramach podjętej współpracy ze szkołą i miało na celu rozwijanie zainteresowań

czytelniczych dzieci. Nasze przedszkolaki z ogromną uwagą słuchały opowiadań o Reksiu, czytanych przez starsze

koleżanki i kolegę. W ramach podziękowań uczniowie otrzymali od nas zakładki do książek, które na pewno im się

przydadzą. Dziękujemy za miłe spotkanie .