Spotkania adaptacyjne w grupie ” Krasnoludków” i „Misiów”

29 sierpnia w grupach dzieci 3-letnich ” Krasnoludków” i ” Misiów” miały miejsce spotkania adaptacyjne. Uczestniczyli w nich dzieci wraz z rodzicami. Podczas tych spotkań dzieci i rodzice mieli możliwość poznania się. Zajęcia adaptacyjne odbywały się w sali, w jakiej będą przebywać po przyjściu do przedszkola dzieci. Nowych przedszkolaków witał Miś i Krasnoludek. Pierwsze minuty mijały na powitaniu i przedstawieniu się nauczycielek oraz maluchów. Przedszkolaki dostały identyfikatory (krasnoludki , misie), oglądały salę, toaletę, szatnię. Ponadto organizowane było wspólne śpiewanie piosenek, tańce, zajęcia plastyczne oraz spontaniczna zabawa z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu zabawek. Były również zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych oraz chusty animacyjnej. Dzięki takim spotkaniom dziecko ma szansę zobaczyć, że można świetnie się bawić nie tylko w domu pod opieką rodzica. Maluch zaznajamia się z nowym miejscem i innymi dziećmi, paniami oraz przyzwyczaja się do nowego rytmu w przedszkolu.

Spotkanie adaptacyjne w grupie ” Misiów”

Spotkanie adaptacyjne w grupie ” Krasnoludków”