Skąd się bierze woda?

SKRZATY  WYBRAŁY  SIĘ  NA  WYCIECZKĘ  DO  ZAKŁADU UZDATNIANIA  WODY

 

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów naturalnych naszej planety, ponieważ bez niej nie istniałoby życie. Wykorzystujemy ją m.in. do posiłków, mycia się, zmywania naczyń i prania. Skąd się bierze woda w kranie chciały dowiedzieć się dzieci z grupy Skrzaty, dlatego też wybrały się do Stacji Uzdatniania wody w Bartoszycach. Dzieci poznały proces czerpania wody ze studni głębinowych oraz uzdatniania jej . Podczas wycieczki przedszkolaki zrozumiały ,że zanim woda trafi do kranów przebywa długą drogę. Aby nadawała się do picia musi przejść przez proces oczyszczania, czyli uzdatniania. Następnie woda  tłoczona jest za pomocą pomp rurami  do naszych domów. Wewnątrz budynków woda jest rozprowadzana za pomocą instalacji wodnej. Przedszkolaki zrozumiały, że wodę należy oszczędzać ponieważ w ten sposób dbamy o środowisko naturalne.