Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zwierzęta zimą”

Protokół z rozstrzygnięcia

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zwierzęta zimą”

 w dniu 17.12.2020

W Przedszkolu Publicznym nr2 w Bartoszycach  został zorganizowany konkurs plastyczny ,,Zwierzęta zimą”, który przeznaczony był dla dzieci 3-6 letnich.


Celem konkursu było:


            – rozwijanie wrażliwości artystycznej,
            – wspieranie ekspresji twórczej dziecka,
            – uwrażliwianie na piękno przyrody,
            – kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów przyrody,
            – prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej.

     Dnia17.12.2020r. spośród 69  prac konkursowych  komisja w składzie:

  1. mgr Urszula Kaczyńska   -przewodnicząca
  2.  mgr Alicja Łukjanowicz     – członek
  3.    mgr Anna Kondyra – członek

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu: W grupie wiekowej 3-4 latki:

I  miejsce – Agata Sokołowska, lat4 z Samorządowego Przedszkola w Przecławiu

II miejsce – Basia Maciejewska, lat3,5z Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. J. Korczaka w Warszawie

III miejsce – Faustyna Niemczyk, lat3 z Przedszkola Gminnego w Iwoniczu Zdrój.

W grupie wiekowej 5-6 latki:

I   miejsce – Urszula Warwińska , lat6 z Przedszkola Niepublicznego nr6 w Białymstoku

II miejsce –Julia Świeża,lat6z Miejskiego Przedszkola nr30 w Częstochowie

III miejsce –Wiktoria Sikorska, lat6 ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego Borek Stary 67, Tyczyn

         Prace konkursowe  zostaną zaprezentowane  w przedszkolnej galerii oraz zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. Nagrody oraz dyplomy  zostaną wysłane laureatom konkursu.

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie przepięknych prac oraz ich opiekunom i życzymy dalszych sukcesów.                                                                

Organizatorzy : 

mgr Jolanta Dzik, mgr Iwona Osiecka