Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, każdy Rodzic może zgłosić swoje dziecko poprzez rejestrację wniosku wchodząc na adres:https://bartoszyce.formico.pl

https://bartoszyce.formico.pl

strona będzie uruchomiona od 1 marca 2019 r.

Zgodnie z n/w zarządzeniem wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w przedszkolu w terminie od 1 do 15 marca 2019 r. po wcześniejszej rejestracji zgłoszenia na stronie.

Data i godzina złożenia w przedszkolu wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe w Bartoszycach.

Szczegóły rekrutacji określa:

Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce w roku szkolnym 2019/2020.

Pobierz dokument z warunkami rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020