Realizacja projektu E-Twinning „Moja Mała Ojczyzna- Moje miasto” w grupie „Krasnoludki”

Realizacja projektu E-Twinning „Moja Mała Ojczyzna- Moje miasto” w grupie „Krasnoludki”

W miesiącu lutym w grupie „Krasnoludki” wiele zajęć poświęconych było realizacji tematu: „Moje miasto – Bartoszyce”, przystąpiliśmy także do projektu E-Twinning „Moja Mała Ojczyzna- Moje miasto. Nasze przedszkolaki przynosiły ze swoich domów zdjęcia, widokówki, ulotki oraz książki ukazujące Bartoszyce. I tak powstał w naszej sali wspaniały kącik o Bartoszycach, do którego dzieci chętnie zaglądały i z zainteresowaniem przyglądały się zgromadzonym tam fotografiom, na których niejednokrotnie rozpoznawały znane im budynki naszego miasta. Zobaczyć znane miejsca na fotografiach – to była radość ! 🙂 Dużo rozmawialiśmy na temat najważniejszych zabytków Bartoszyc, nazywaliśmy je.  Pewnego dnia dzieci miały zadanie zbudować nasze miasto wykorzystując drewniane klocki. Powstały wspaniałe budowle, praca konstrukcyjna okazała się być wspaniałym, kreatywnym zajęciem. Naszym maluszkom szczególnie bardzo spodobały się Kamienne Baby oraz Brama Lidzbarska – dzieci po poznaniu tych ważnych zabytków, opisaniu ich wyglądu wykonały prace plastyczne. 26 lutego nasze „Krasnoludki” uczestniczyły w spotkaniu przygotowanym przez panią z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej na temat  „Opowieści znad Łyny czyli baśnie i legendy Warmii i Mazur”. Dzieci poznały legendy o Łynie, o Babach Kamiennych oraz o Jeziorze Wielochowskim, które prowadząca dzieciom opowiedziała i obrazowo przedstawiła za pomocą prezentacji multimedialnych. Dzięki realizacji tak wielu działań nasze przedszkolaki zdobyły wiele wiadomości o naszym mieście, jego zabytkach, ale przede wszystkim poczuły przynależność i więź emocjonalną z miejscem swojego zamieszkania.