Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach w roku szkolnym 2020/2021