Pszczółki z wizytą w szkole…

Pszczółki z wizytą w szkole…

W czwartek- 30 marca dzieci z grupy „Pszczółki” odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1. Nasze przedszkolaki

uczestniczyły tam w pokazowej lekcji języka angielskiego. To było bardzo ważne doświadczenie. Dzieci miały okazję

poczuć się uczniami, siedziały w ławkach, zobaczyły, jak wygląda klasa, jak przebiega lekcja, usłyszały dzwonek

zapraszający na przerwę. Przedszkolakom bardzo się w szkole podobało. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.