,,PSZCZÓŁKI” POZNAJĄ PRACĘ FUNKCJONARIUSZA WIĘZIENNEGO

,,PSZCZÓŁKI” POZNAJĄ PRACĘ FUNKCJONARIUSZA WIĘZIENNEGO

Do tej pory ,,Pszczółki” podczas wycieczki do lasu poznały już pracę leśnika a podczas wizyt w Komendzie Powiatowej Policji oraz Urzędzie Pocztowym w Bartoszycach miały okazję poznać pracę policjanta,  urzędnika pocztowego i listonosza, w ważnych miejscach użyteczności publicznej. Kolejną okazją do poznania nowego zawodu była czwartkowa wizyta taty Olafa w sali naszej grupy.

Pan Krzysztof jest funkcjonariuszem służby ochrony więziennictwa, czyli zawodu powszechnie nazywanego strażnikiem więziennym. Przyszedł do nas w ubraniu służbowym i swoją wizytą wzbudził ciekawość przedszkolaków, które prawidłowo odgadły gdzie pracuje. Opowiedział, że jego praca polega na sprawowania ciągłego nadzoru nad osobami osadzonymi, reagowaniu w przypadkach nieprzestrzegania regulaminu, przejawów agresji i przemocy ze strony osób pozbawionych wolności. Pan Krzysztof cierpliwie odpowiadał również na śmiałe pytania przedszkolaków, które dotyczyły na przykład posiadania przez funkcjonariuszy służby ochrony więziennictwa broni.                                    Dziękujemy tacie Olafa, że w bardzo ciekawy sposób przedstawił ,,Pszczółkom” wiadomości na temat wykonywanego przez siebie zawodu.