Poznajemy legendy naszego miasta i okolic… 

Poznajemy legendy naszego miasta i okolic… 
Trzeba pamiętać, że postawa patriotyczna nie może polegać tylko na słownej deklaracji i okazywaniu uczuć do miasta i kraju, ale musi objawiać się aktywnym działaniem prowadzącym do zrozumienia i realizacji zadań. Dlatego  dzieci z grup najstarszych naszego przedszkola  wzięły udział w spotkaniu z p. B. Knifko pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach . Pani Basia opowiedziała nam  legendy dotyczące naszego miasta i regionu . Były to legenda o Gustebaldzie, Legenda o Łynie, Jezioro Dadaj. Za pomocą prezentacji multimedialnej uzupełniła opowieść o piękne obrazy i ilustracje omawianych treści . Było to kolejne ciekawe wydarzenie w poznawaniu historii naszego miasta. Dzieci podziwiały również nasze miasto z lotu ptaka, rozpoznając i nazywając różne obiekty. Dziękujemy bardzo pani z biblioteki za miłe spotkanie , które dostarczyło dzieciom wiele wrażeń.