Pasowanie na przedszkolaka

Jak co roku w każdym przedszkolu  miesiąc wrzesień jest chyba najtrudniejszym okresem dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi przedszkola.
Przystosowanie się do życia w nowej społeczności  i uczenie się pełnienia roli przedszkolaka jest procesem żmudnym  i wymagającym wiele wysiłku i cierpliwości ze strony nauczycielek i rodziców.
Najczęściej zwieńczeniem tego trudnego okresu dla dzieci, jest przygotowywana z myślą o nich uroczystość  „PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA”.
W naszym przedszkolu uroczystość ta odbyła się z udziałem rodziców 14 listopada.
Dzieci 6- letnie  powitały w swojej społeczności  młodszych kolegów ciepłym słowem i wierszem.
Maluchy – dzielne przedszkolaki recytowały wiersze, śpiewały piosenki a nawet pięknie zatańczyły dla zaproszonych gości.
Zanim dzieci złożyły ślubowanie wykonywały zadania do „szybkiego wykonania”- było to stanie na jednej nodze, podskoki, klaskanie w dłonie, wykonanie minek wesołych, smutnych i zdziwionych.
Wreszcie nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Maluchy  obiecały grzecznie się bawić, być dobrymi kolegami, zawsze się uśmiechać, słuchać pani, sprzątać zabawki oraz być dzielnymi przedszkolakami.
Następnie Pani Dyrektor uroczyście pasowała każdego malucha na przedszkolaka.
Było również uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz składanie przez każde dziecko podpisów paluszkiem pod słowami złożonej obietnicy i  grupowym zdjęciem.
Niespodzianką dla dzieci były wręczone przez p. Dyrektor nowe zabawki.
Na zakończenie wszyscy tańczyli i bawili się przy piosence ?
” Bo nasze przedszkole to jedna rodzina”.

A TO NASZE KOCHANE MALUSZKI