„Książki Supermoc mają i przedszkolaków uskrzydlają” – podsumowanie projektu czytelniczego w grupie „Biedroneczki”

Książki Supermoc mają i przedszkolaków uskrzydlają” – podsumowanie projektu czytelniczego w grupie „Biedroneczki”

W grupie dzieci czteroletnich „Biedroneczki” przez cztery miesiące był realizowany projekt czytelniczy „Książki Supermoc mają i przedszkolaków uskrzydlają”

Projekt czytelniczy miał na celu m.in. rozwijanie zainteresowań literaturą, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci, rozwijanie dziecięcej wyobraźni, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, promowanie czytelnictwa, budzenie zainteresowań dzieci otaczającym światem, przygotowanie do nauki czytania, zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów i ukazanie pozytywnego sposobu wspólnego spędzania wolnego czasu w rodzinie.

Zajęcia były realizowane metodą interdyscyplinarną. Czytane były codziennie dzieciom książki w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Przy współpracy z rodzicami wzbogacona została grupowa biblioteczka w nowe pozycje książkowe. Realizowany był międzynarodowy projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Każde dziecko wykonało w domu rysunek ilustrujący jego ulubioną książkę, a potem podczas zajęć w kręgu każdy przedszkolak zachęcał pozostałych do przeczytania danej pozycji. I tak powstał w naszej grupie ranking najlepszych według dzieci książek. Poza wieloma zajęciami czytelniczymi, które następnie stawały się inspiracją do aktywności plastycznej, teatralnej, muzycznej , czy matematycznej, zorganizowaliśmy także uroczystość – Dzień Książki. Odbyło się z tej okazji także spotkanie z paniami z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Panie bibliotekarki zachęcały dzieci do odwiedzania bibioteki i korzystania z jej zasobów. Utrwaliły z dziećmi zasady obchodzenia się z książkami oraz zapoznały z budową książki. Efektem spotkania była zorganizowana w bibliotece wystawa prac dzieci ilustrujących ich ulubione książki. Podczas realizacji projektu dzieci nie tylko słuchały czytanych książek, ale także tworzyły własne książeczki na podstawie znanych historii jak np.: „Trzy małe prosiaczki”. Przedszkolaki inscenizowały także poznawane utwory: m.in. wcieliły się w role postaci z bajki „Złotowłosa i trzy misie”. Bajka „Czerwony Kapturek” oraz opowiadanie „Kominiarz” było przekazane dzieciom w formie teatrzyku kamishibai. Podczas uroczystości „Dnia Wiosny” wychowawczynie przebrane za Wiosnę i Zimę wystąpiły dla dzieci z przedstawieniem „Witaj Wiosenko”. Dzieci w trakcie realizacji projektu słuchały bajek czytanych nie tylko w języku polskim , ale także w języku angielskim. Okazało się, że znając sens bajki dzieci szybko domyślały się znaczenia poszczególnych słów i intuicyjnie rozumiały lektorkę. Gdy obostrzenia związane z pandemią COVID 19 trochę zmalały odbyły się spotkania z paniami bibliotekarkami w przedszkolu. Odbyło się kilka spotkań, podczas których dzieci słuchały czytanych przez bibliotekarki utworów literackich oraz angażowały się w ich przedstawienie, tak było np. z utworem Juliana Tuwima „Rzepka”, gdzie dzieci z radością naśladowały wyciąganie ogromnej rzepki z przydomowego ogródka. Chętne dzieci wzięły udział w wojewódzkim konkursie recytatorskim „Mistrzowie słowa” organizowanym przez Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, recytując z pamięci wiersze Juliana Tuwima, czy Jana Brzechwy.

Realizacja zajęć przyniosła w efekcie: wzrost zainteresowania dzieci literaturą, poznanie przez dzieci różnych utworów i autorów literatury dziecięcej, wzrost kompetencji w zakresie umiejętności wypowiadania się, wzbogacenie słownictwa, pobudzenie kreatywności dzieci i rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, widoczną ciekawość świata, zainteresowanie literami, pismem, wzrost umiejętności w zakresie oceny postaw i zachowań;