Konkurs plastyczny ” Piękna nasza Polska cała”

Ogłoszony w październiku konkurs plastyczny nt. „Piękna nasza Polska cała” został już rozstrzygnięty, a wręczenie dyplomów i nagród odbyło się podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Konkurs miał na celu: rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań swoją narodowością, historią, tradycją i kulturą Polski, rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz doskonalenie sprawności manualnej. Na konkurs wpłynęły 22 prace wykonane przez dzieci wraz z ich rodzicami. Wszystkie prace były związane z tematem i zaskakiwały swą pomysłowością oraz różnorodnością. Powołane jury wyróżniło 16 prac, a 6 prac otrzymało szczególne wyróżnienie. Prace można podziwiać na górnym holu w przedszkolu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy dzieciom i rodzicom. Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.