Konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka”

W maju  nasze przedszkole zorganizowało konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona bajka” skierowany do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w naszym mieście. Konkurs miał na celu: rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich, rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz doskonalenie sprawności manualnej. Na konkurs wpłynęło 37 prac ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bartoszycach. Wszystkie prace były związane z tematem i zaskakiwały swą pomysłowością oraz różnorodnością. Powołane jury wyłoniło zwycięzców oraz przyznało 9 wyróżnień.

I miejsce – Malwina Kajda III c,
II miejsce – Marcel Mackiewicz III a,
III miejsce– Maja Nowokuńska III a,

 Wyróżnienia:

Nikola Szymczukiewicz III a,
Lena Jodko III c
Diana Bisińska III c
Basia Gadowska II b
Wojtek Łuś Ib
Aleksandra Kaczyńska II b
Oliwia Jakubiak II b
Igor Kondyra IIIc
Adam Matuszewicz I b

Prace można podziwiać na górnym holu w przedszkolu. 15 czerwca organizatorki konkursu: Anna Kondyra, Urszula Kaczyńska oraz Monika Mysiewicz odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1 w Bartoszycach by osobiście podziękować uczniom i nauczycielom za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i wyróżnieni także nagrody rzeczowe. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy dzieciom i opiekunom kreatywności. Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.