„Jeżyki” wystąpiły dla Seniorów w MOPS…

„Jeżyki” wystąpiły w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej…

17 stycznia dzieci z grupy ” Jeżyków” przedstawiły program artystyczny z okazji Święta Babci i Dziadka dla Klubu Seniora ” Senior-WIGOR”w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Przedszkolaki złożyły seniorom życzenia oraz wręczyły laurki . Występ dzieci przyjęto bardzo ciepło i nagrodzono gromkimi brawami. To międzypokoleniowe spotkanie było wspaniałą okazją uczenia dzieci szacunku do osób starszych, uwrażliwiania dzieci na ludzką krzywdę oraz okazją do budowania pozytywnych więzi emocjonalnych między pokoleniami. Cieszymy się , że naszym występem sprawiliśmy radość starszym osobom.