Informacja dyrektora dotycząca żywienia dzieci w przedszkolu oraz pobierania opłat.

Szanowni rodzice.

Z dniem 1 września w przedszkolu żywienie będzie w formie cateringu. Cena 1 dnia  pełnego wyżywienia wynosi 8 złotych.

W  najbliższych dniach nauczycielki będą dzwonić do Państwa z zapytaniem o obecność dzieci w przedszkolu  w dniu 1 września 2020 r. Jest to podyktowane zamówieniem liczby posiłków dla dzieci.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem w regulaminie żywienia, jeżeli rodzic  zgłosi dziecko, a go nie przyprowadzi to ponosi koszty wyżywienia za cały dzień w kwocie 8 zł.

Każdego dnia przy odbiorze dziecka rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela czy dziecko następnego dnia będzie czy nie będzie w przedszkolu. Jeżeli rodzic zgłosi, że nie będzie dziecka w przedszkolu wówczas za ten dzień jest odpis za wyżywienie.

Informujemy   Rodziców,  że  opłaty za  świadczenie usług przez przedszkole (nie dotyczy dzieci 6-letnich ) oraz opłaty za wyżywienie  od 1 września 2020 należy wpłacać wyłącznie na konto.

Informacje o wysokości opłat wraz z numerami kont rodzic otrzyma w przedszkolu.

Wpłaty należy dokonać nie później niż do 15 każdego miesiąca.

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Z poważaniem dyrektor przedszkola

Anna Chilimończyk