Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z występującym Koronawirusem decyzją Rządu i Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 16.03.2020 do dnia 25.03.20120 przedszkole przestaje przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę.

W dniach od 12.03.2020 – 13.03.2020 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne, w związku z powyższym do przedszkola przyjmowane będą tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Rodzicu, ( informacja ze strony MEN)

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.
  • W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola .