„Ekologiczny wiersz dla przedszkolaka”- konkurs literacki dla szkół ponadpodstawowych.

„Ekologiczny wierszy dla przedszkolaka”- konkurs literacki dla szkół ponadpodstawowych.

W dniu 29 kwietnia w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom literackiego konkursu dla szkół ponadpodstawowych: „Ekologiczny wierszyk dla przedszkolaka”. W gali uczestniczyli laureaci konkursu. Uroczystość odbyła się w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, które wsparło  proekologiczne działania edukacyjne naszej placówki poprzez ufundowanie głównych nagród dla uczestników konkursu. Gościliśmy wicestarostę starostwa Powiatu Bartoszyckiego pana Władysława Bogdanowicza, panią Annę Urbańską- naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz panią Katarzynę Basak, naczelnika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Inwestycji i Strategii.  

Celem ogłoszonego przez przedszkole konkursu było propagowanie treści ekologicznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz współpraca przedszkola z innymi placówkami oświatowymi.

Na konkurs wpłynęło 7 prac. Komisja konkursowa w składzie: Justyna Kinal, Żaneta Kędzierska,  Małgorzata Michałowska – Kuźmowicz oraz Alicja Łukjanowicz przyznała:

I miejsce Annie Michalec- uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w  Bartoszycach za wiersz „Regulamin Przyrody”

II miejsce Urszuli Jusiak- uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Bartoszycach z wiersz „Ocalę świat!”

III miejsce Gabrieli Gierach- uczennicy ZSP nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

Ponadto komisja konkursowa postanowiła wyróżnić: Karolinę Zajchowska za wiersz ,,Pomoc planecie” oraz Anastazję Julia Blicharz za wiersz ,,Małe zmiany małych” z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach oraz Katarzynę Jachimowicz za wiersz ,,Na ratunek Ziemi” i Karolinę Rawłuszko za wiersz ,,Zielona Ziemia” z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.

Uroczystość uświetniła prezentacja słowno- muzyczna dzieci z grupy: „Pszczółki”. Przedszkolaki wystąpiły z programem pt.: „Wiosenno- ekologiczne spotkania z przyrodą”. Pokazały, że ekologia nie jest im obca, że  rozumieją potrzebę ochrony środowiska naturalnego, Ziemi, jako „wyspy zielonej- domu dla ludzi, roślin i zwierząt”

Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

Alicja Łukjanowicz