Ekologiczny patrol

Nauczycielka z grupy III zaprosiła dzieci na spacer, podczas którego miały sprawdzić czy w okolicy przedszkola jest porządek, bo taki był cel patrolu ekologicznego.

Przed wyjściem odbyła się rozmowa na temat analizy przyczyn powstawania śmieci (nadmierna konsumpcja, produkcja dodatkowych opakowań przyciągających wzrok klienta) oraz możliwości ponownego ich wykorzystania lub oddania do odzysku. Rozmowa była swego rodzaju podsumowaniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Podczas spaceru dzieci przekazywały nauczycielce swoje spostrzeżenia określając jakie śmieci napotkały na drodze. Po powrocie do przedszkola dzieci wspólnie z nauczycielką podsumowały swoje obserwacje na przygotowanej wcześniej karcie patrolu.

Dodatkowym celem przeprowadzenia patrolu było omówienie zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami śmieci. Dzieci analizowały jak do tego może dojść i wspólnie z nauczycielką wysnuły wniosek, że trzeba o istniejącym dzikim wysypisku powiadomić miejscowy Wydział Ochrony Środowiska, który w Bartoszycach istnieje przy Starostwie Powiatowym.