Dzień Niezapominajki

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

W piątek 25 kwietnia w naszym przedszkolu miała miejsce wyjątkowa uroczystość mianowicie – Święto Polskiej Niezapominajki. Niezapominajka uczy serdeczności i popularyzuje piękną polską przyrodę. Na Święto Niezapominajki wybrano dzień 15 maja. W tym dniu sadzi się w ogrodach, na balkonach małe niebieski kwiatki, które mówią: ?nie zapomnij o miejscu, w którym żyjesz, o tradycji i przyrodzie?. My Święto Niezapominajki obchodziliśmy troszkę wcześniej, w połączeniu z Dniem Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. Uroczystość odbyła się pod hasłem ?Niezapominajka nam podpowie, jak dbać o przyrodę i zdrowie? i była poświęcona działaniom proekologicznym i prozdrowotnym. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciel Stacji Sanitarno ?Epidemiologicznej w Bartoszycach oraz przedstawiciel Rady Rodziców. Podczas uroczystości dzieci prezentowały utwory o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej: były to wiersze, piosenki oraz inscenizacja. Głównym zaś punktem programu był międzygrupowy turniej wiedzy ekologicznej, podczas którego przedstawiciele starszych grup wiekowych wykazywali się wiedzą z zakresu ochrony środowiska i dbałości o zdrowie. Zadaniem trzyosobowych zespołów z poszczególnych grup było rozwiązywanie zadań prezentowanych na tablicy multimedialnej oraz udzielanie prawidłowych odpowiedzi podczas quizu. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja. Wszystkie dzieci wykazały się szeroką wiedzą z zakresu ekologii i edukacji zdrowotnej i prawidłowo wykonywały stawiane przed nimi zadania. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały dyplomy i nagrody za tak świetne przygotowanie wraz z życzeniami dalszych sukcesów w dbaniu o przyrodę. Wszystkie grupy przedszkolne zostały obdarowane sadzonkami wdzięcznych niezapominajek, które umieszczone w kącikach przyrody będą przypominać nam, jak ważne jest dbanie o przyrodę i zdrowie.  Mamy nadzieję, że to Święto Niezapominajki na stałe zagości w naszym kalendarzu imprez i uroczystości i przyczyni się tym samym do rozbudzania w dzieciach i nas samych szacunku do przyrody i świadomości ekologicznej.