Czyste powietrze wokół nas…

Realizacji  programu ,,Czyste powietrze wokół nas” – w grupach ,,Pszczółki” i  ” Jeżyki” Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z realizacją programu ,, Czyste powietrze wokół nas” podczas zebrań grupowych. Kolejną formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych:-,,Wycieczka po okolicy przedszkola” -„Co i dlaczego dymi?”-„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”-,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” – ,,Jak unikać dymu papierosowego?”Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, rysowały i wycinały kwiaty, wykonywały łąkę dla Dinusia, wystawa prac plastycznych została zorganizowana w holu przedszkola aby cała społeczność przedszkolna się z nimi zapoznała, ponadto ulotki o szkodliwości palenia zostały umieszczone na stoliku przy tablicy informacyjnej dla rodziców. Dzieci poznały i poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały zawieszki ,,Proszę Nie pal przy mnie” Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który w przebraniu odwiedził dzieci, nie lubi palaczy i uciekł przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. Ponadto został zorganizowany konkurs plastyczny ,,Czyste powietrze wokół nas” wystawa prac została zorganizowana w holu przedszkola. Podczas rozstrzygnięcia konkursu dyplomy i niespodzianki dzieciom rozdawał zadowolony ze zdobytych wiadomości przez dzieci Danuś. Przedszkolaki odgrywały scenki o tematyce antynikotynowej, śpiewały piosenkę o Dinusiu, zachęcały poprzez swój wyraz artystyczny do dbania o zdrowie i zerwania z nałogiem. Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie rysunki, których celem było uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, Poszczególne zajęcia były skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonywały odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne przy akompaniamencie muzycznym, uświadamiające, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. W formie pantomimy naśladowały zachowanie osób niepalących i palących, Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. Przeprowadzona ewaluacja pozwala stwierdzić, że zajęcia podobały się dzieciom.