Czyste powietrze wokół nas

W tym roku grupa ,,Pszczółki” przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2009 -2015 w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed  narażeniem na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w programie.

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć warsztatowych.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.

Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny pt. ,,Mamo, tato, nie pal, nie płać, zdrowia nie trać?. Oficjalne rozstrzygnięcie nastąpiło 28.05.2013 r. w Bartoszyckim Domu Kultury, III miejsce zajęła Oliwia Kaldyńska. Natomiast dzieci z grupy ,,Pszczółki? przygotowały na tę okazję inscenizację pt. ,,Zmartwienie Karolka?.

Serdecznie zapraszamy do podziwiania zdjęć w naszej galerii.