„Czyste powietrze wokół nas”

Program profilaktyki tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” w grupie Pszczółki i Jeżyki

W grupach dzieci 6-letnich zrealizowano program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Edukacji Narodowej. Celami programu są zwiększenie wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów, zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.