Certyfikat Zielonej Flagi

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY  ZIELONEJ FLAGI

                                                                     ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZYZNANE

W ubiegłym roku szkolnym nasze przedszkole ubiegało się o pierwszy Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi. „Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools a rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska.

16.09.2014r. miało miejsce posiedzenie członków Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju, która zatwierdziła ocenę aplikacji o certyfikaty Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, nadesłanych przez różne placówki za rok szkolny 2013/14. Decyzją Kapituły Programowej, przyznano w sumie 276 certyfikatów.

NASZE PRZEDSZKOLE znalazło się w gronie 195 placówek, które OTRZYMAŁY TEN ZASZCYTNY TYTUŁ na okres roku. Udowodniliśmy, że ekologia w naszej ,,Dwójeczce? to nie teoria ale konkretne działania.  Uhonorowanie naszej placówki prestiżowym międzynarodowym Certyfikatem Zielonej Flagi potwierdza najwyższą jakość naszych działań dla zrównoważonego rozwoju. Najlepsze w Polsce i na świecie przedszkola oraz szkoły zmieniają swoje otoczenie i pokazują, czym jest ekorozwój przez duże „E”. I my do takich przedszkoli należymy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni!

W naszych działaniach mieliśmy wsparcie Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  i regionalnej koordynator Fundacji Partnerstwo Dla Środowiska w osobie Alicji Szarzyńskiej, która zachęcała do podejmowania dodatkowych wyzwań.

Certyfikaty Zielonej Flagi zostały wręczone koordynatorom placówek podczas dorocznego, już XII Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju, który odbył się 29.09.2014r. w Krakowie.

W następnym roku szkolnym będziemy kontynuowali szeroką działalność ekologiczną na rzecz ekorozwoju, tak aby udało się znowu sięgnąć po Certyfikat Zielonej Flagi. Certyfikat jest przyznawany placówkom przez pierwsze trzy lata,  na każdy rok szkolny, oczywiście po spełnieniu wymagań formalnych i ma zachęcać do ciągłego doskonalenia oraz rozwoju działań.  Z każdym rokiem poziom działań realizowanych przez przedszkola i szkoły jest coraz wyższy. Dlatego musimy stanąć na wysokości zadania i za rok również cieszyć się otrzymanym Eko-certyfikatem.