Kategoria 2017/2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu  Publicznym nr 2 w Bartoszycach jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

2) Inspektor ochrony danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: ppkg2@op.pl oraz numerem tel.89 762 23 41 w.22

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przed...

Czytaj więcej

„ Kocham Cię mamo, kocham Cię tato”…

„ Kocham Cię mamo, kocham Cię tato”- uroczystość z udziałem rodziców

Mama  to wielkie słowo, które jest synonimem miłości, dobra  i  szczęścia. Mama  to pierwsze słowo każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem, a rodzicem. Dzień Mamy i Taty to bardzo szczególne daty dla dzieci w wieku przedszkolnym, pozwalają dzieciom na wspólne przeżywanie radości i okazywanie miłości rodzicom poprzez czynne uczestnictwo w uroczystości z okazji ich święta. Z tej właśnie okazji  w naszym przedszkolu w dniach od 21 do 28 maja  w każdej grupie wiekowej miały miejsce   uroczystości...

Czytaj więcej

„Kocham Cię Polsko”- konkurs recytatorski…

„Kocham Cię Polsko”- konkurs recytatorski…

17 maja w naszym przedszkolu odbył się międzygrupowy konkurs recytatorski pt. ” Kocham Cię Polsko”, wzięły w nim udział dzieci ze starszych grup. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu. Następnie przedszkolaki prezentowały wiersze patriotyczne. Komisja konkursowa przyznała dla czworga dzieci szczególne wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Konkurs ubarwił występ dzieci z grupy „Pszczółek”, które w ludowych strojach wykonały tańce warmińskie. Były pamiątkowe zdjęcia i miłe słowa pani dyrektor skierowane do „małych patriotów”.

Czytaj więcej

Dzień Ziemi…

,,Jesteśmy przyjaciółmi przyrody” – ,, Światowy Dzień Ziemi”w naszym przedszkolu

,,Światowy Dzień Ziemi” jest to największe ekologiczne święto,   w naszym przedszkolu obchodziliśmy go kilka dni . Dzieci uczestniczyły w patrolu ekologicznym wokół przedszkola, wzięły udział w  spotkaniu z panią Agnieszką Zadrożyńską  z ZGO, która przypomniała dzieciom zasady segregacji śmieci- kolory pojemników  i co można a czego nie można do nich wrzucać. Działania te zostały zakończone uroczystością ,,Dnia Ziemi”  która odbyła się 23.04.2018  o godzinie 10.00.  W tym dniu  królowały w przedszkolu  kolory ziemi dzieci ubrane były na zielono, niebieski, żółto, czerwono, szaro. Odwiedziła  nas również ,,Matka natura” , która poprosiła o pomoc w zachęceniu  wszystkich ludzi do  dbania o środowisko...

Czytaj więcej

Witamy Wiosnę w „Dwójeczce”…

Witamy Wiosnę w „Dwójeczce”

21 marca w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość powitania wiosny. Co prawda aura za oknem była jeszcze typowo zimowa, ale przedszkolaki w dobrych nastrojach postanowiły z zabawą i śpiewem wyruszyć na poszukiwanie wiosny. Zabawie towarzyszył kolor zielony, bo to przecież kolor zwiastujący ciepło i możliwość dłuższej zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Uroczystość rozpoczęły dzieci z grupy „Jeżyki” przedstawieniem teatralnym pt. „Pierwszy dzień wiosny”. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Potem nastąpiła pora na wiosenne pląsy, w przerwie których odbyło się rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego: Bartoszyce moje miasto.Uczestniczy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki...

Czytaj więcej

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2018/2019

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...

Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny   2018/2019 do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbędzie się w dniach od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych przedszkoli. Rodzice/prawni opiekunowie,  po zalogowaniu się na stronę :

 bartoszyce.formico.pl

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami w  w/w terminie.

 

Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 REKRUTACJA BĘDZIE PRZEPROWADZONA ELEKTRONICZNIE

 od 1 do 16 marca . Szczegółowe  informacje, w tym adresy platform, na których będzie można dokonać zgłoszenia dziecka podane będą na  stronie przedszkola 19 lutego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia    14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat...

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

Przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

Rozlicz PIT za 2017 rok i przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach. Aby przekazać 1% podatku w polu cel szczegółowy wpisz: PP 2 w Bartoszycach 6387

KRS:0000270261

Czytaj więcej

„DWÓJECZKA”- GAZETKA PRZEDSZKOLNA

DRODZY RODZICE ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CZASOPISMEM DLA RODZICÓW I DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. W NASZEJ GAZETCE ZNAJDZIECIE WIELE CENNYCH INFORMACJI, WYDARZEŃ, CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA NASZEGO PRZEDSZKOLA ORAZ PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI.
GAZETKA W WERSJI PAPIEROWEJ DOSTĘPNA BĘDZIE U NAUCZYCIELEK GRUP PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU.

Pobierz – gazetka „dwójeczka”

Czytaj więcej