Kategoria Inne 2017/2018

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, każdy Rodzic może zgłosić swoje dziecko poprzez rejestrację wniosku wchodząc na adres:

https://bartoszyce.formico.pl

strona będzie uruchomiona od 1 marca 2019 r.

Zgodnie z n/w zarządzeniem wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w przedszkolu w terminie od 1 do 15 marca 2019 r. po wcześniejszej rejestracji zgłoszenia na stronie.

Czytaj więcej

Bezpieczny Przedszkolak…

NAWET ŚWIĄTECZNA CHOINKA POMAGA DZIECIOM ZADBAĆ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze jest dobry czas, aby zadbać o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków. Nawet świąteczna choinka może w tym pomóc.                                                                                                                                 Dzieci z grupy ,,Biedroneczki” naszego przedszkola zostały zaproszone do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach aby ubrać choinkę własnoręczne przygotowanymi ozdobami. Po przyjściu na miejsce okazało się jednak, że w holu budynku czekała choinka już udekorowana, ale odblaskami. Dzieci, które przyzwyczajone są, że choinkę się ubiera, początkowo były bardzo zdziwione gdy policjantka poprosiła o rozebranie jej z odblasków...

Czytaj więcej

GAZETKA DLA RODZICÓW I DZIECI NR 1/ 2018

Zapraszamy do pobrania i czytania naszej gazetki dla rodziców i dzieci numer 1/2018.

GAZETKA DLA RODZICÓW I DZIECI

Czytaj więcej

Akcja segregacja- happening przedszkolaków z „Dwójeczki”.

Akcja segregacja- happening przedszkolaków z „Dwójeczki”.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach promuje działania ekologiczne.  Edukuje dzieci oraz upowszechnia idee ochrony środowiska w  społeczność lokalnej. Jako placówka będąca dumną posiadaczką „Zielonej Flagi” nasza przedszkole podjęło się zorganizowania kampanii Fundacji Nasza Ziemia promującą segregacje odpadów. W dniu  18 września dzieci z grupy „Jeżyków” i „Pszczółek” zorganizowały happening ekologiczny. Przemaszerowały ulicami miasta z transparentami zachęcającymi do segregacji odpadów. Dzieci rozdawały mieszkańcom miasta ulotki przypominające o konieczności  zwiększenia ilości odpadów poddawanych segregacji...

Czytaj więcej

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM!

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019  I ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA STRONY NASZEGO PRZEDSZKOLA!

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu  Publicznym nr 2 w Bartoszycach jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

2) Inspektor ochrony danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: ppkg2@op.pl oraz numerem tel.89 762 23 41 w.22

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przed...

Czytaj więcej

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2018/2019

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego...

Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny   2018/2019 do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbędzie się w dniach od 1 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych przedszkoli. Rodzice/prawni opiekunowie,  po zalogowaniu się na stronę :

 bartoszyce.formico.pl

wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami w  w/w terminie.

 

Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 REKRUTACJA BĘDZIE PRZEPROWADZONA ELEKTRONICZNIE

 od 1 do 16 marca . Szczegółowe  informacje, w tym adresy platform, na których będzie można dokonać zgłoszenia dziecka podane będą na  stronie przedszkola 19 lutego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia    14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat...

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

Przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

Rozlicz PIT za 2017 rok i przekaż 1% podatku na Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach. Aby przekazać 1% podatku w polu cel szczegółowy wpisz: PP 2 w Bartoszycach 6387

KRS:0000270261

Czytaj więcej