Kategoria Inne 2016/2017

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Bartoszycach, w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiot – Przedszkole rozwija zainteresowania czytelnicze dzieci.

Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o podejmowanych w przedszkolu działaniach rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

Pytania kluczowe:

  1. W jakim stopniu podejmowane w przedszkolu działania rozwijają kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci?
  2. W jaki sposób rodzice byli zaangażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci?
  3. Jakie działania podejmuje przedszkole w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego?

Wskaźniki:

Liczba sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

– Opinia nauczycieli na t...

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku…

Przekaż 1% podatku…

Drodzy Rodzice i Sympatycy naszego przedszkola bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na nasze przedszkole. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na wzbogacenie bazy przedszkola.

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000 27 02 61

oraz poniższy cel szczegółowy: PP2 W BARTOSZYCACH 63 87

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018

Rekrutacja do przedszkola na rok 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce  z dnia 7 marca 2017 r. w terminie od 13 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola  zobowiązani są do złożenia w kancelarii wybranego przedszkola  wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Zarządzenie ,wniosek oraz dokumenty znajdują w załączniku do pobrania.

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do szkol i przedszkoli na rok szkolny 2017-18

Czytaj więcej

Działania Przedszkola w Zakresie Bezpieczeństwa Dziecka…

 Działania przedszkola w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników naszego przedszkola.

Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw...
Czytaj więcej