Bioróżnorodność

„ZAJĘCZA CHATKA”- teatrzyk w przedszkolu 

W grudniu w naszym przedszkolu dzieci obejrzały teatrzyk pt. ” Zajęcza chatka”, który w sposób humorystyczny przybliżył  im życie zwierząt w lesie. Był to teatr interaktywny podczas którego przedszkolaki poznały sposób odżywiania się zwierząt oraz ich zachowania w poszczególnych porach roku.

,,LEŚNA BIORÓŻNORODNOŚĆ” – SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

Spotkanie dzieci starszych naszego przedszkola z leśniczym Karolem Daliga nieprzypadkowo miało miejsce 10 grudnia bo jest to Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. Różnorodność biologiczna  czyli bioróżnorodność oznacza zróżnicowanie życia na Ziemi oraz zmienność życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Każdy gatunek to część naszego świata. Żaden organizm na Ziemi nie istnieje oddzielnie ale funkcjonuje w skomplikowanej sieci powiązań a częścią ich są również ludzie. Przedszkolaki podczas spotkania z przedstawicielem Nadleśnictwa Bartoszyce miały możliwość poznania różnorodności zwierząt leśnych dziko żyjących ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób przygotowania się ich do zimy. Dowiedziały się między innymi, że jeż przesypia pięć miesięcy w roku a kret nie zasypia w ogóle i potrafi drążyć tunele w ziemi z prędkością dziesięciu metrów na godzinę. Utrwaliły sobie wiadomości na temat właściwych sposobów pomocy przetrwania zimy przez ptaki, bo lepiej w ogóle nie karmić ptaków niż robić to źle.  Dzieci miały również okazję dzielenia się swoją wiedzą. Wiedziały między innymi, że zimowe legowisko niedźwiedzia w jamie ziemnej, pod wykrotem lub w rumowisku nazywa się gawrą i rozwiązały wszystkie zagadki leśniczego. Za dobrą odpowiedz przedszkolaki otrzymywały znaczki ,,Przyjaciela lasu”. Na koniec poszczególne grupy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia z przedstawicielem Nadleśnictwa aby to spotkanie na dłużej zostało w dziecięcej pamięci.

 

Cykliczne prezentacje multimedialne przedstawiające dzieciom pory roku oraz ich charakterystykę:

” PRZYRODA JESIENIĄ”- PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

” PRZYRODA ZIMĄ”-PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

9 stycznia dzieci ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w spotkaniu poświęconemu zmianom zachodzącym zimą w przyrodzie. Spotkanie służyło poznaniu charakterystycznych dla zimy zjawisk atmosferycznych oraz zmian zachodzących w życiu roślin i zwierząt w okresie zimowym. Podczas spotkania dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały prezentację multimadialną  pt. „Przyroda zimą”, pogłębiły swoją wiedzę na temat tej najzimniejszej pory roku, unikania  niebezpieczeństw wynikających z pogody i  sposobów niesienia pomocy ptakom i zwierzętom leśnym w przetrwaniu zimy. Przedszkolaki świetnie poradziły sobie z zimowymi zagadkami, co świadczy o ich ogromnej wiedzy przyrodniczej.

„Mali tropiciele” –W piękny zimowy dzień przedszkolaki wybrały się do przedszkolnego ogrodu aby tropić ptaki po śladach.  Szukanie śladów ptaków na śniegu było bardzo ciekawym doświadczeniem, dzięki temu dzieci dowiedziały się jakie ptaki zimują w ogrodzie przedszkolnym. Mali tropiciele po śladach dotarli do karmnika dla ptaków, wktórym zamieścili pokarm dla ptaków.

„Rozglądam się, czy na podwórku przedszkolnym są drzewa”- zabawy badawcze

Nasze przedszkole  bardzo aktywnie realizuje treści edukacji ekologicznej, mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska. Trudno jest jednak uczyć przyrody tylko za pomocą książek czy ilustracji . O wiele większe walory edukacyjne, a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie.

4 lutego 2015 r dzieci z grupy Krasnoludki  w ramach realizacji zaplanowanych  działań wybrały się do naszego ogrodu przedszkolnego  w celu zgłębienia jego tajemnic.  W zimowej scenerii  najmłodsze przedszkolaki  poznały   występujące w otoczeniu przedszkolnym gatunki drzew. Poprzez rozwiązywanie przygotowanych zagadek , utrwaliły ich nazwy oraz wspólnie  określiły  cechy ich wyglądu. Wiedza zdobyta w ten sposób na pewno  stanie się pełniejsza i trwalsza.

,,Zielona sala” – zmienianie sali w małą oranżerię

 Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie czy też doświadczenie. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody gromadzi nowe doświadczenia i angażuje się emocjonalnie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest  trwalsza. Dlatego też jednym z działań podejmowanych w zakresie działań proekologicznych było w okresie zimowym założenie „małej oranżerii”  w grupie Krasnoludki przez  3 -latki . Dzięki rodzicom , którzy postarali się aby mała oranżeria przykuwała oczy swą zielenią znalazło się wiele różnorodnych odmian roślin. Rośliny w przedszkolnej oranżerii zostały  podpisane imieniem dziecka  i skatalogowane według nazwy .Dzieci  z pomocą pań dbają , by rośliny rosły piękne i zdrowe, troszczą się o nie, podlewają , myją  i przesadzają . W tych warunkach dzieci od młodych lat uczą się szacunku do przyrody i troski o nią.  Każdego dnia odwiedzają salę Krasnoludków inne dzieci z przedszkola , które zapoznają  się z wyglądem i nazwami mieszczących się w oranżerii okazów . Dzięki tym działaniom proekologicznym organizowanym w naszej grupie i przedszkolu dzieci poczują się odpowiedzialne za środowisko i za działania na rzecz środowiska którym przebywają .

 

 WIELKA TAJEMNICA MAŁEGO NASIONKA- zabawy badawcze, sianie roślin, zakładanie zielonych ogródków, obserwacja budowy roślin, faz ich rozwoju.

Zakładamy Zielony Ogródek w naszej Sali- Krasnoludki

Prace przy pielęgnacji kwiatów w małej oranżerii tak bardzo zainteresowały Krasnoludków , że postanowiliśmy nasz zielony ogródek  uzupełnić o hodowlę nowalijek. Na początku dzieci poznały różnego rodzaju nasiona. Rozpoznawały ich różnorodny kształt i kolory. Następnie maluszki  miały możliwość samodzielnie zasiać i podlać swoje „uprawy”. Poznały także etapy sadzenia cebuli. Dzieci dowiedziały się min.  jak w prosty sposób wyhodować szczypiorek. Krasnoludki założyły też hodowlę fasoli, dzięki której będą mogły obserwować kiełkowanie i wzrost poszczególnych części rośliny. Dowiedziały się również , że roślinom do wzrostu potrzebne jest światło , woda i odpowiednia temperatura Na zakończenie wszystkie dzieci ustaliły w jaki sposób będą pielęgnować swoje roślinki. Mamy nadzieję, że samodzielnie wyhodowane nowalijki będą szczególnie dobrze smakować na kanapkach i uda nam się namówić do ich jedzenia każdego niejadka.

ZIELONY OGRÓDEK U MISIÓW

„Powitanie wiosny „

20 marca w naszym przedszkolu uroczyście powitaliśmy wiosnę. Tego dnia wszystkie przedszkolaki zebrały się w jednej sali i aby w wiosennej scenerii pożegnać zimę i powitać wiosnę. Celem spotkania było integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, angażowanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, rozpoznawanie  i nazywanie zwiastunów wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Przedszkolaki dowiedziały się co to jest marzanna i jak dawniej żegnano zimę i witano wiosnę. Obejrzały również inscenizację w wykonaniu dzieci z koła teatralnego pt. „ Każdy przedszkolak wie co ekologią się zwie”. Kolejnym punktem spotkania było spełnianie życzeń Pani Wiosny, a więc każda grupa śpiewała piosenkę, mówiła wierszyk lub prezentowała wiosenny taniec w zależności od życzenia wiosny. Kiedy już wszystkie życzenia Pani Wiosny zostały spełnione  dzieci wyszukiwały i nazywały  oznaki wiosny,  następnie wybrały się  na spacer do przedszkolnego ogrodu zabierając ze sobą zwiastuny wiosny oraz marzannę. Zadaniem dzieci było odnalezienie zwiastunów wiosny w przedszkolnym ogrodzie i narysowanie ich.  Aby wiosna była radosna, zielona i kolorowa narysowaliśmy  w ogrodzie wiosenne obrazy. Od razu w naszym ogrodzie przedszkolnym zrobiło się wiosennie i kolorowo.

Wirtualny rejs rzeką idealną – Od źródeł do ujścia

Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem wybrały się w wirtualny rejs rzeką idealną. Dzieci w sprzyjający im i bezpieczny sposób zapoznały się z siedliskami występującymi nad rzeką oraz gatunkami zwierząt i roślin z nimi związanymi. Każde wybrane przez dzieci a wyróżnione graficznie miejsce lub gatunek stwarzało możliwość poznania dodatkowych, ciekawych informacji, które rozwijały się po lekkim kliknięciu myszką. Animacja była doskonałą okazją aby poznać niezwykłe gatunki roślin i zwierząt, na przykład pluszcza. Ten  osobliwy gatunek ptaka śpiewającego potrafi także nurkować oraz pływać w interesujący sposób – chwytając się kamieni znajdujących się pod wodą, używając skrzydeł jak wioseł. ,,Po przepłynięciu” rzeki idealnej dzieci rozpoczęły rejs rzeką przekształconą. Poznały zagrożenia, oraz zobaczyły ich destrukcyjne skutki. Zanikanie siedlisk czy gatunków w wyniku obwałowań czy regulacji rzek, wymieranie gatunków ptaków, na przykład strumieniówki w wyniku źle prowadzonych melioracji to tylko nieliczne z zagrożeń czyhających na rzeki. Wirtualny rejs zakończył się jednak dla rzeki pomyślnie. Przedszkolaki wykorzystały możliwość cofnięcia wszystkich zmian w obrębie rzeki po zapoznaniu się z ich konsekwencjami. Rzeka znów stała się idealna ku wielkiej radości dzieci. Ponieważ obserwacja naturalnej nadrzecznej fauny i flory ze względów bezpieczeństwa tak małych dzieci rzadko kiedy jest możliwa skorzystanie z łatwej w obsłudze, barwnej oraz ciekawej interaktywnej animacji ,,Rzeką idealną” było wspaniałą okazją do nauki poprzez zabawę. Przedszkolaki będą teraz mogły skonfrontować zdobyte wiadomości z rzeczywistością podczas spacerów i wycieczek nad rzeki.

  Wycieczka do Zakładu Uzdatniania Wody – zwrócenie uwagi na ważną stałą ilość zasobów wodnych, potrzebę dbania o jakość i ilość wody.

,,Detektywi w ogrodzie przedszkolnym” – obserwowanie przez lupę roślin i owadów mieszkających w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja ptactwa wodnego i zwierząt żyjących w pobliżu jeziorka miejskiego.

,,Dzień Niezapominajki” – festiwal piosenki o tematyce przyrodniczej.

Poznajemy nasz ogród i odkrywamy kolejne tajemnice – zabawy badawcze Krasnoludków

Okres przedszkolny  to czas  ,w którym można rozbudzić zainteresowania dziecka przyrodą , pokazać mu jej piękno o każdej porze roku  i rozwinąć potrzebę kontaktów z naturą . W ciągu roku szkolnego po raz kolejny zaplanowałyśmy zorganizowanie zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu, gdzie dzieci zaobserwują przyrodę wykorzystując różnorodne przybory: rolki po papierze oraz  papier i kredki. Poznanie ogrodu przedszkolnego przez najmłodsze dzieci pozwoliło  je zainteresować najbliższym otoczeniem  i uwrażliwić na jego piękno. Podczas pobytu w ogrodzie najmłodsze dzieci miały okazję  obserwować drzewa znajdujące się w ogrodzie przedszkolnym, opisywać ich wygląd, zauważać  różnicę pomiędzy drzewami liściastymi a iglastymi.

ŚWIATOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI

22 maja 2015r. w Światowym Dniu Różnorodności Biologicznej Przedszkole Publiczne nr 2 zorganizowało przemarsz ulicami miasta ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”, w którym wzięły udział również inne placówki, między innymi Przedszkole Nr 6. Przedszkolaki w kolorowym marszu przeszły ulicami Bartoszyc aby wręczyć petycję władzom miasta.               Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej – został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Początkowo święto obchodzone było 29 grudnia.

W 2000 r. Zgromadzenie Ogólne zmieniło tę datę na 22 maja – dzień wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej.

Bioróżnorodność można porównać do systemu, w którym każdy element ma znaczenie. Ludzie znajdują się we wnętrzu tego czynnego układu. To między innymi różnorodność biologiczna warunkuje nasze życie na Ziemi. Naukowcy szacują, że aż jedna trzecia wszystkich znanych nam gatunków jest zagrożona wyginięciem i dlatego przedszkolaki z bartoszyckich przedszkoli w kolorowym, wesołym marszu z transparentami i plakatami przeszły ulicami naszego miasta na placyk przy pomniku Św. Brunona aby wręczyć petycję. Na spotkanie z  przedszkolakami wyszli w imieniu burmistrza pan Robert Pająk Sekretarz i Tomasz Cichocki Kierownik Referatu do spraw Ochrony Środowiska. Petycja przedszkolaków zwracała uwagę na ochronę naturalnych siedlisk zwierząt  i starodrzewów oraz martwego drewna. Postulowała, między innymi utrzymywanie lasu w stanie zbliżonym do naturalnego oraz dbanie o środowisko, bo jego zmiany powodują wyginięcie części osobników, całych gatunków roślin i zwierząt lub ekosystemów. Po uroczystym odczytaniu petycji przedszkolaków o ochronie różnorodności biologicznej w obrębie naszego miasta Sekretarz Rady Miasta zapewnił, że wspólnie z obecnym na spotkaniu Kierownikiem wezmą pod uwagę postulaty w niej przedstawione.                                                                                                                  Zorganizowany marsz wzbudzał wielkie zainteresowanie mieszkańców naszego miasta i był kolejnym, ważnym punktem z realizowanego tematu ,,Bioróżnorodność” zawartego w Planie działań podejmowanych w celu uzyskania po raz drugi międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi, w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju. Poprzez organizowanie różnorodnych sytuacji dzieci uczą się szanowania roślin i zwierząt oraz poznają życie w różnych środowiskach przyrodniczych. Wiedzą co jest potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin oraz potrafią wymienić zmiany zachodzące w ich życiu. Znają współzależności człowieka z pozostałymi elementami przyrody i wiedzą w jaki sposób człowiek może chronić środowisko, w którym żyje.