” Bezpieczny Przedszkolak”- międzygrupowy Quiz o bezpieczeństwie.

26 czerwca dzieci z grupy ” Pszczółki” i ” Jeżyki” wzięły udział w międzygrupowym quizie o bezpieczeństwie. Celem quizu było kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa, sprawdzenie i utrwalenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach. Przedszkolaki podzielone na zespoły rozwiązywały test ruchu drogowego wybierały właściwą odpowiedź a,b lub c. Rozwiązywały zagadki, ustalały w zespołach jak należy się zachować w różnych sytuacjach podnosząc napis TAK lub NIE. Układały puzzle „Znaki drogowe”. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe podczas wzywania pomocy do koleżanki, która uległa wypadkowi. Każdy 6-latek odgrywał scenkę pt. ” Spotkanie z Obcym”. Wszystkie zespoły opowiadały treść obrazka wybierając właściwe bezpieczne zachowanie. Podczas Quizu wszystkie dzieci wykazywały się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa , stosowały w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości ruchu drogowego. Nagrodą za udział w quizie był odblask i zakładka do książki z numerami alarmowymi, które z pewnością przydadzą się dzieciom w szkole. Mamy nadzieję, że dzieci wyposażone w taką wiedzę będą bezpieczne w szkole. Czego im z całego serca życzymy.

Danuta Banach , Krystyna Sekita