Autobus Energetyczny

„Jeżyki” odwiedziły autobus energetyczny

Projekt „Autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu” finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i trwać będzie jeszcze do końca tego roku. Celem podróży autobusu jest zachęcanie każdego, kto go odwiedzi do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w życiu codziennym. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Głównym celem kampanii Autobus energetyczny jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie przyczyn zmian klimatu, działań jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać jak również zainicjowanie dyskusji na te tematy i wpływanie na decydentów tworzących lokalne strategie ekologiczno – środowiskowe w gminach.W mobilnym centrum informacyjno -edukacyjnym, specjalistycznie wyposażonym i przeznaczonym do tych zadań autobusie znajdują się modele, makiety i tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. ,,Jeżyki” spotkały tam ekspertów, którzy przedstawili najbardziej aktualny stan wiedzy o niepokojących zjawiskach klimatycznych i efektywności energetycznej. Przedszkolaki otrzymały więc garść cennych informacji dotyczących sposobów na walkę ze zmianami klimatu w życiu codziennym i naszym najbliższym otoczeniu. Wyposażenie autobusu wzbudziło wielkie zainteresowanie dzieci ale najbardziej podobał im się model kolarza, który zaczynał pedałować w momencie gdy był wystawiany do słońca.

,,Jeżyki” miały wyjątkową okazją do poznania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu i poszerzenia swojej wiedzy na ten temat.