„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”

„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”

W naszym przedszkolu czytanie dzieciom jest czynnością codzienną i bardzo lubianą. Czytając  przedszkolakom  wprowadzamy  w  życie  misję  Fundacji „ABCXXI– Cała Polska Czyta Dzieciom” jaką jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego,  umysłowego  i  moralnego  dzieci.  W  tym  roku  szkolnym  sprzyjały  temu zorganizowane  przez  nas  różnorodne  sytuacje,  na  przykład  spotkanie z poetą w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, czytanie  przez  uczniów  z  Klubu Miłośników Książek Szkoły Podstawowej nr 3 oraz czytający dzieciom rodzice.  W  grudniu  spotkaniem  w  świetlicy  Szkoły  Podstawowej nr 3 zapoczątkowaliśmy nową akcję czytelniczą pod nazwą ,,Zima z książką”. W dniu 21.02.2017 r. – w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego odbyło się spotkanie podsumowujące zimową akcję z udziałem Pana Starosty Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego, który czytał naszym starszakom bajkę pt. „Brzydkie kaczątko” a następnie rozmawiał z dziećmi na temat nauki płynącej z tego utworu. To było bardzo sympatyczne spotkanie, które z pewnością na długi czas zostanie w pamięci naszych przedszkolaków.