Święto Drzewa

Nasze przedszkole już od lat podejmuje wśród swoich przedszkolaków i w środowisku różne działania proekologiczne. Tym razem postanowiło zorganizować w swojej placówce ,,Święto Drzewa? włączając się do programu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja.
Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października oraz towarzyszący  jej  program  edukacji  ekologicznej.  
Opiera  się  on na lokalnej  aktywności  przy udziale przedstawicieli      różnych       instytucji.
Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa  w  zakresie  ochrony środowiska
i zmian klimatu na Ziemi.    Wspólne sadzenie  drzew  w  ramach  programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia  skutków zmian klimatycznych na Ziemi.
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Bartoszycach w tym dniu   gościły przedstawicielkę Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, z którą  wspólnie posadziły drzewo w intencji pokoju na świecie. Było przy tym dużo pracy oraz radości z dobrze wykonanej pracy.
Lasy Państwowe, które są partnerem programu udostępniły   sadzonki  drzew. Dużą pomocą i atrakcją dla dzieci z przedszkola była wizyta koordynatora  akcji z Nadleśnictwa   Bartoszyce, pana Wiesława Oziewicza, który służył swoim fachowym instruktażem. W ,,Święcie Drzewa? uczestniczyło około 100 dzieci, które   posadziły  dziewięć  świerków i cztery jarzębiny w ogrodzie przedszkolnym.
Wszystkie przedszkolaki biorące udział w tej uroczystości obiecały, że będą dbały o posadzone drzewka i zaglądały do nich przy każdej nadarzającej się okazji.